Община Крушари - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Договор №ОС-09-2401/30.01.2019 г. и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 18.02.2019 13:32

Договор №ОС-09-2401/30.01.2019 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари" и приложения към него

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 18.02.2019 13:31

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари"

Протокол №1/05.02.2019г. от дейността на Комисията
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 11.02.2019 11:27

Протокол №1/05.02.2019г. от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-491/23.10.2018 г., за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“, открита с Решение №РД-08-457/01.10.2018г. и финансирана съгласно ДБФП, сключен между Община Крушари и Държавен Фонд "Земеделие" с № 08/07/2/0/00555/25.07.2018г. по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Електронни документи:

Протокол №1 от 05.02.2019г..pdf [5,04 МБ | PDF]
Обявления за приключване на договори за възлагане на обществена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 29.01.2019 16:50

Обявления за приключване на договори за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Крушари” по обособени позиции №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7

Обявление за изменение
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 29.01.2019 16:48

Обявление за изменение за документ Обявление за възложена поръчка с ID 774764

Договор №ОС-09-2393/21.01.2019 г. и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 28.01.2019 14:21

Договор №ОС-09-2393/21.01.2019 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "СМР по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари" и приложения към него

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 28.01.2019 14:19

Обявление за възложена поръчка с предмет: "СМР по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари"

Договор №ОС-09-2377/28.12.2018г. и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 25.01.2019 11:02

Договор №ОС-09-2377/28.12.2018г. за изпълнене на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“ и приложения към него

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 25.01.2019 11:02

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“

Договор №ОС-09-2372/17.12.2018 г. и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.01.2019 15:09

Договор №ОС-09-2372/17.12.2018 г. и приложения към него за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари" по обособени позиции № 4 „Яйца“, № 5 „Масла и мазнини“, № 7 „Картофи и кореноплодни“ и № 11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“

12345678910...>>Намерени са 304 записа